Innkalling til Årsmøte 09.02.2017

Det blir årsmøte torsdag 09. februar 2017 kl. 18.30 på Myrbø banehus.

Agenda for møtet:
Konstituering
Opptelling av stemmeberettige
Valg av møteleder og referent
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
Årsberetning
Regnskap 2016
Innkomne forslag
Valg

Frist for innsending av forslag til årsmøte og nye kandidater til styret er 15 januar 2017. Forslag sendes skriftlig og må være avdelingsstyret i hende 15.januar 2017. epost: spaniel.bergen-hordaland@klubb.nkk.no
Postadresse: Borgavegen 35. 5211 OS.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte. For å ha stemmerett på avdelingens årsmøte må medlemskontigenten for 2017 være betalt.

Vel møtt

Nyhetsbrev

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.