Årsmøteinnkalling 2020

05 Feb, 2020

Kategorier: Nyheter
img

Årsberetning 2019

Avdelings styre har bestått av;

Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Varamedlem Varamedlem

Denise C. Fagervik Elise Angel
Cecilie A. Sætre Marie Klementsen Siren Svendsen
Lars Erik Andersson

Jeanett Thorvaldsen Vibeke Solberg

Det har vært aktiviteter i avdeling i løpet av 2019, men vi merker en nedgang i påmeldinger. Dette har resultert i at kurs har blitt avlyst. Avdelingen må jobbe målrettet med å arrangere kurs som tilfredsstiller avdelingens medlemmer.
Vi opplevde det som vanskelig å finne instruktører til å avholde kurs i bl.a. Lydighet. Dette da vi er låst til torsdager på Myrbø, samt at de aktuelle instruktører allerede er fullbooket. Leie av andre baner er en stor utgift som ikke vil kunne inntjenes ved avholdelse av kurs. Utstillingen har også fått en drastisk nedgang i påmeldinger. Det går så vidt i pluss å arrangere utstilling for ca 50 hunder. Utgiftene blir de samme, inntektene veldig begrenset.

Grunnet høstens sykdomsutbrudd, med påbud fra Mattilsynet og NKK om å holde hunder avskilt, ble høsten en stille stund, uten noen arrangement. Avdelingen fikk derfor ikke avholde høstens utstilling eller noen annen kurs/aktivitet. Dette gjorde at hele høstsesongen måtte legges på is, da ingen viste hvor lenge utbruddet ville vare. Vi håper at vi slipper å oppleve slike tilstander igjen, men våre hunders helse går alltid først.

Det ny opprettet Jaktkomiteen skal belønnes for kjempe innsats i 2019. Det har vært gjenomført ett fulltegnet JAL kurs og en bra JAL prøve. Avdelingen skal arrangere JAL prøve i august 2020.

Avdelingen har i år veldig mange ekvipasjer som har gjort det bra i mange grener. Det er ikke lett å vite hvor man skal begynne, men alle størst er nok #4 NM til Ann- Sophie Lindahl. Helt der oppe er også Marte Hillesdal med #1 og #10 i agilty samt # 4 og #16 på Allsidighets listene. #8 på Agilitylisten finner vi Kate Vidme, #7 og # 11 på Rallylistene går til Elin Sparre Pedersen og #2 på spor går til Ann-Sophie Lindahl. I utstillings ringen har også mange av avdelingens hunder hevdet seg, avdelingen kan skilte med topp 10 hunder i rasene Clumber, Field, Cocker, Engelsk Springer og Welsh Springer. Vi gratulerer alle!!!

Grasrotandel fra Norsk Tipping gir avkastning til avdelingen og vi vil igjen kjøre en kampanje på Facebook/hjemmesiden for å prøve å verve enda flere. Dette er gratis for alle som tilknytter sin tippekonto til avdelingen. Pengene vi har mottatt dekker leie av banen og teltet på Myrbø.

Oppdateringen av hjemmesiden er fremdeles vanskelig. Hovedstyret skulle være behjelpelig med info om oppdatering, men så langt har det vært meget vanskelig å få hjelp fra den kanten. Elise Angel har gjort en bra jobb og hun vil fortsette å prøve å få det til i det kommende året.

Avholdte kurs 2019;
Klippekurs

Året startet med klippekurs i utstillings klipp, Instruktør Elin H. Borgersen. Kurset var fulltegnet, med 8 deltager og 2 observatører
Utstilling
Vårens utstilling ble avholdt i Fjellangerhallen i April og vi hadde dommer
Dr. Riccardo Di Carlo. Italia. Vi hadde dessverre ett noe lavt påmeldingantall (54)
Hverdagslydighetskurs (mars-april)
Instruktør: Monica Torgersen
Påmeldte: 6 (fulltegnet)

Sporkurs (mai)
Instruktør: Hans Olav Norli
Avlyst grunnet for få påmeldte

JAL-kurs (5 ettermiddager i mai)
Instruktør: June Olsen
Påmeldte: 12 (fulltegnet)

JAL (august)
Dommer: Anders Brunvoll
Antall påmeldte: 10
Antall startende: 9
Antall bestått: 5 (4 også med bestått apport prøve BK)

Match Show
I august startet vi opp høstsesongen med å arranger Match Show.
Dette er en uhøytidelig dag i hundens-tegn, for alle raser.
Dagens dommer var Anne Mette Mikkelsen

Kurs i hverdags klipp
Avlyst pga for få påmeldte
Utstilling Høst
Høstens utstilling måtte avlyses grunnet hundesykdommen som herjet i
hele Norge i fjor høst.

Myrbø

Det ble inngått avtale med Oslo Hundeskole Avd. Bergen om lei av teltet på Myrbø. Dette for å gjøre det lettere å treffes/trene på torsdag. Dette ble dessverre noe punktert da hundesykdommen traff Norge i høst.

Innkommende saker

  • –  det har ikke kommet inn saker fra medlemmer.

  • –  1 sak fra styret

  • –  1 sak for RS

1. Styret foreslår at avdelings høstutstilling innstilles fra 2021. Dette da det blir færre og færre påmeldinger til dette arrangementet. Utstillingen arrangeres samtidig som høstutstillingen til BSBK, men det hjelper ikke på påmeldingstallene. BSBK opplever også en enorm nedgang i påmeldinger. Sist så hadde de en nedgang på 600 påmeldinger. Hvis utstillings interessen tar seg opp igjen, kan utstillingen gjenopptas. Vår utstillingen vil gå som normalt.

Sak til RS 2020
Avdelingen opplever at HS ikke kommer med info, de bruker alt for lang tid med å legge ut saker som vedgår hele klubben. F.eks så fikk avdelingen regning for deltagelse på RS i mai 2019 i slutten av desember 2019, med forfall på 2 dager. De har derfor ikke motregnet deres dekningsgrad for avdelingen og tilbakebetaling fra RS vil da ikke komme med på regnskapet før 2020. De la heller ikke ut protokoll/papir fra RS, avholdt i mai 2019, før oktober 2020.


Når det gjelder info om høstens sykdomsutbrudd kom det ingen info fra HS om hvordan avdelingene skulle forholde seg til saken. Styret opplever at de ikke få noe info fra HS.

Styret vil derfor sende inn forslag til RS at HS MÅ få tidsfrister som skal overholdes, samt pålegge de å sende ut relevant info til avdelingene så fort info er tilgjengelig. Det må kunne pålegges at de legger ut info fra styremøter innen 2 uker.
Info fra NKK som er relevant for avdelingene sendes direkte til leder – eller legges direkte ut på den lukkete leder gruppen på Facebook, innen 5 arbeidsdager.

Dette for å lette arbeidet i avdelingene og for å sikre at alle avdelinger for relevant info. Dermed slipper avdelingene å finne ut relevant info, tilfeldig, ved å lese andres innlegg på bl.a Facebook.

V ALG

Her er valgkomiteens forslag til styret.

Leder: Denise Fagervik 2 år
Nestleder: Elise Angel ipv
Kasserer: Cecilie Aagesen Sætre1 år
Styremedlem: Monica Lie 2 år

Styremedlem: Lars Erik Andersson ipv

Vara: Siren Svendsen ipv

Vara: Ann- Sophie Lindahl 1år

Valgkomite: Tove Bergsvåg Aase 2 år og Hege Marie Fismen Solberg 2 år

Valgkomiteen i år har bestått av Tove Bergsvåg Aase og Gunn Aagesen. 

Representanter til RS;

Denise Fagervik
Cecilie A. Sætre

Vara:
Monica Lie
Ann-Sophie Lindahl
Siren Svendsen
Elise Angell
Lars Erik Andersson