Årsmøteprotokoll 2019

26 Dec, 2019

Kategorier: Nyheter

Årsmøteprotokoll, Norsk Spaniel Klubb avdeling Hordaland.

Møtet ble avholdt torsdag 21. februar 2019, klokken 19.00, Myrbø Banehus, Espeland

1. Else K. Grindheim ble valgt til møteleder.

2. Marie G. Klemetsen ble valgt til referent.

3. Gunn Aagesen og Cecilie A. Sætre ble valgt til å undertegne protokoll.

4. Det var 11 medlemmer tilstede på møtet, alle stemmeberettigede.

5. Årsberetning ble gjennomgått og godkjent av samtlige.

6. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent av samtlige. Regnskapet er godkjent av revisor.

7. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styre: Leder Denise Fagervik 1 år ipv Nestleder Elise Angell 2 år Kasserer Cecilie A. Sætre 1 år ipv Styremedlem Marie Klemetsen 1 år ipv Styremedlem Lars Erik Andersson 2 år Varamedlem Jeanett Thorvaldsen 1 år Varamedlem Vibeke Solberg 1 år Valgkomiteen: Tove B. Aase 1 år ipv Gunn Aagesen 1 år

8. Avdelingens kandidater til RS Denise Fagervik Cecilie A. Sætre Lars Erik Andersson

Vara: Elise Angell Marie Klemetsen Jeanette Thorvaldsen Vibeke Solberg

9. Eventuelt. Avdelingen har kjøpt inn PC og er klar for å skrive elektroniske kritikker. Avdelingen må, av økonomiske grunner, vurdere å redusere til én utstilling pr. år grunnet lave påmeldingstall. Forslag til RS. - Avdelingens forslag om ny poengberegning til mestvinnerlisten, for å sikre mindre skeivhet i mulighet for poeng avhengig av landsdel, ble godkjent av samtlige. Forslaget presenteres på RS. - Avdelingen fremmer forslag om å rette opp i NKKs krav om øyelysningen årlig, også etter fylte 7 år. Dette ble godkjent av samtlige, og presenteres på RS. - Avdelingen fremmer forslag om at NKK godkjenner FCI-godkjente titler fra utlandet, eksempelvis Dansk Juniorchampion. Forslaget ble godkjent av samtlige, og presenteres på RS.

________________________ ______________________

Cecilie A. Sætre                              Gunn Aagesen