Innkalling til Årsmøte 09.02.2017

30 Dec, 2016

Kategorier: Uncategorized

Det blir årsmøte torsdag 09. februar 2017 kl. 18.30 på Myrbø banehus.

Agenda for møtet:
Konstituering
Opptelling av stemmeberettige
Valg av møteleder og referent
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
Årsberetning
Regnskap 2016
Innkomne forslag
ValgFrist for innsending av forslag til årsmøte og nye kandidater til styret er 15 januar 2017. Forslag sendes skriftlig og må være avdelingsstyret i hende 15.januar 2017. epost: spaniel.bergen-hordaland@klubb.nkk.no
Postadresse: Borgavegen 35. 5211 OS.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte. For å ha stemmerett på avdelingens årsmøte må medlemskontigenten for 2017 være betalt.

Vel møtt