Innkalling til årsmøte 2021

18 Jan, 2021

Kategorier: Nyheter
img

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK SPANIEL KLUB AVD HORDALAND 2020

18 februar 2020 – KL 18.30
Brakken på bane 1Myrbø – vi parkerer på bane 2
Det blir ingen servering i år, grunnet COVID-19

 

    Dagsorden;

        -    Valg av møteleder

        -    Valg av referent

        -    Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll

        -    Opptelling av stemmeberettigede

        -    Årsberetning

        -    Regnskapet

        -    Valg

        -    Valg av deltagerer til RS

        -    Innkommende saker

        -    Eventuelt

 

Kun medlemmer som har betalt kontigent for 2021 er stemmeberettigede
Saker til årsmøte sendes leder Denise C. Fagervik denise@dhens.no

 

Avdelings styret har bestått av:

Leder        Denise Curran Fagervik
Nestleder    Elise Angell

Kasserer    Cecilie A. Sætre

Styremedlem    Monica Lie

Styremedlem     Lars Erik Andersson

 

Varamedlem    Ann Sophie Lindahl

Varamedlem      Siren Svendsen

 


Grunnet COVID-19 har det vært lite aktivitet i avdelingen. Det ble arrangert Nosework kurs på våren, JAL kurs og JAL Prøve, samt utstilling i høst. Vårens utstilling ble avlyst pga Covid-19
RS 2020 ble også avlyst.

 

Sosialtreff på Myrbø har hatt godt besøk, men også her ble det noe redusert aktivitet grunnet COVID-19.

 

Avdelingen gikk sammen med andre avdelinger og søkte om dekning av tapte inntekter fra Staten og fikk utbetalt Kr 14 300,- i Coronamidler.

 

Vi håper selvfølgelig at alt skal bli mer normalt i 2021 og enn så lenge planlegger vi utstilling både vår og høst. Planen var å starte året med ett nybegynnerkurs i Rally Lydighet, men dette er satt på vent frem til COVID-19 bestemmelsene letter. Grunnet COVID-19 blir vårens utstilling mest sannsynlig arrangert ute. Mer info om dette kommer senere. Dommer vår Anneli Karlsson (Sverige), reservedommer Vidar Grundetjern. Dommer høst Juri Partanen.

Styret besluttet å gjøre heder og ære på avdelings mestvinnende hund i hver enkelt aktivitet og la til grunn NSK´s mestvinnende lister for å kåre avdelings beste hund. Det ble utdelt Mestvinnende rosetter til alle rasevinner, beste Junior, Veteran, lydighet, spor, rally og brukshund.
Dette er noe vi  skal fortsette med.

REGNSKAPET – se eget ark (Blir lagt ut så fort det kommer i retur fra revisor)

              

 

Avdelingen har 40 års Jubileum i år. Tanken var å Jubileumsutstilling på vår utstillingen, men grunnet usikkerheten grunnet COVID-19, blir det Jubileumsutstilling høst 2021.


Innkommende saker – INGEN

 

 

VALG

Her er valgkomiteens forslag til nytt styre:

Leder:        Denise C. Fagervik (ipv)

Nestleder    Elise Angel – 2 år

Kasserer    Cecilie A. Sætre (ipv)
Styremedlem    Monica Lie (ipv)

Styremedlem     Hege S. Edal - 2år    

Varamedlem    Ann-Sophie Lindahl (ipv)

Varamedlem     Anny B. Monstad

 

Representater til RS;

Denise C. Fagervik
Elise Angel
Cecilie A. Sætre
Vara:

Monica Lie
Hege S. Edal
Ann-Sophie Lindahl
Anny B. Monstad